Tel:0470-808 40
Epost: info@arabo.se
Så här går vi tillväga

På Arabo bor familjerna i egna lägenheter med avsikt att normalisera deras vardag och för att skapa en hemlik miljö. Egen lägenhet innebär möjlighet till integritet och att bedriva individuell behandling. Arabo disponerar 7 lägenheter för behandling, därutöver har vi en lägenhet där vi lagar mat och umgås samt en personallägenhet med samtalsrum och kontorsdel. I anslutning till kontoret finns också ett akutrum som används för familjer med exempelvis skyddsbehov eller vid riskbeteende.

På Arabo har alla familjer en egen familjesamordnare och alla barn har en barnsamordnare. Varje förälder har kontinuerliga och individuella samtal med sin samordnare. BBIC utgör grunden för genomförandeplanen och en familjs placering på Arabo utgår ifrån barnet och dennes behov. Barnsamordnaren för barnets talan gentemot barnets föräldrar och myndigheter och har samtal med barnen som är anpassade efter barnets ålder och mognad. Barnsamordnaren gör också kontinuerliga utvärderingar med barnen för att få en helhetssyn över barnets mående. Utvärderingen ger också barnen möjlighet att påverka behandlingen.

Varje familj har en egen veckoplanering utifrån deras behov. Den planeras ihop med familjesamordnare och barnsamordnare och varje helg planeras någon aktivitet anpassad till verksamheten. Friskvård är även en viktig del i vårt arbete, vi erbjuder träningskort på idrottskliniken, har tillgång till cyklar och gemensamma aktiviteter är ofta hälsofrämjande.

Arabo använder sig av olika aktörer i samhället som familjerna kan fortsätta nyttja vid hemkomst. Att arbeta mot samhället anser vi vara av stor vikt för anpassning/återanpassning och därför får familjerna hjälp med att vända sig till de resurser som finns och erbjuds i samhället.

Arabo arbetar med människor som vill växa, det handlar om hårt arbete men också om små vardagliga glädjestunder på vägen mot ett nytt positivt sätt att hantera tillvaron. Grundtanken är ett behandlingshem där vi umgås och arbetar med de olika familjerelationerna.


Hem
Om Arabo
Målgrupp
Behandling
Inskrivning
Kompetens
Kvalitétsarbete
Målsättning
Utredning
Kontakt