Tel:0470-808 40
Epost: info@arabo.se
Kompetens och utbildning

Personal

På Arabo finns det 9 stycken fastanställda. Varje anställd har sitt ansvar och sin arbetsbeskrivning. Vi är en personalgrupp med bred kompetens och stor erfarenhet som utgörs av socionomer, behandlingspedagoger och behandlingsassistenter. Vi ser det som en stor tillgång att vi både har personal med gedigen utbildning samt lång yrkeserfarenhet av familjebehandling i olika former. Under åren har vi dessutom skapat ett stort nätverk som blivit en viktig tillgång för vår verksamhet.

Ett axplock av kurser/utbildningar utöver högskoleutbildningarna:
FFT (Funktionell familjeterapi)
ART(Aggression Replacement Training)
Repulse
MI (Motiverande intervjuer)
BBIC (Barns behov i centrum)
Stresshantering
Ungdoms och missbruksvård
Beroendelära och drogkunskap
Intensiv hemmabaserad familjebehandling
BIFF, barns behov i föräldrars fokus
HBTQ-kurs
Circle of Security
Traumamedveten omsorg

Hem
Om Arabo
Målgrupp
Behandling
Inskrivning
Kompetens
Kvalitétsarbete
Målsättning
Utredning
Kontakt