Tel:0470-808 40
Epost: info@arabo.se
Nyheter!

Vi kan rekommendera föreläsningen: Arbeta med autismspektrumtillstånd
Hantverket och den professionella rollen. Mycket bra!

Vi är numera certifierade i Circle of security (https://www.circleofsecurityinternational.com/)

Nu har vi även gått två-dagars utbildning i TMO (Traumamedveten omsorg) (https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/traumamedveten-omsorg/)


Sitemap

Hem
Om Arabo
Målgrupp
Behandling
Inskrivning
Kompetens
Kvalitétsarbete
Målsättning
Utredning
Kontakt