Tel:0470-808 40
Epost: info@arabo.se
Vi vill och kan åstadkomma positiva förändringar

Målet med vårt arbete är att få familjen att fungera tillsammans och utifrån egna resurser skapa en så realistisk framtid som möjligt. Vi på Arabo eftersträvar varaktiga förändringar där vi i första hand säkerställer barnens grundtrygghet.

Vi vill:
Erbjuda en integrerad behandling för att nå bästa möjliga resultat.

Vara i ett tryggt och säkert sammanhang för familjer med speciella behov av skydd- och omvårdnad.

Bryta destruktiva mönster för att få familjemedlemmarna att bättre kunna relatera till sig själv och sin omgivning.

Starta positiva processer i familjen för att på så sätt finna nya vägar till problemlösning.

Hem
Om Arabo
Målgrupp
Behandling
Inskrivning
Kompetens
Kvalitétsarbete
Målsättning
Utredning
Kontakt