Tel:0470-808 40
Epost: info@arabo.se
Kvalitétsarbete

SSIL Kvalitetsindex
SSIL har arbetat med kvalitetsenkäter/intervjuer sedan 1999. På uppdrag av Arabo har de intervjuat ansvariga placerare med syfte att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av Arabo.
Data och information samlas in genom telefonintervjuer med ansvarig placerare.

Utvärderingar
Vi använder oss av de evidensbaserade utvärderingsinstrumenten Kasam och Miller.

Egenkontroll
Vi har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som bland annat innefattar det ovan. Men även avvikelserapporter, klagomål och synpunkter, riskbedömningar med mera.

Hem
Om Arabo
Målgrupp
Behandling
Inskrivning
Kompetens
Kvalitétsarbete
Målsättning
Utredning
Kontakt