Vi har en lokal separat från vår verksamhet där vi kan erbjuda till exempel umgängen, behandlingssamtal och även utbildning i Trygghetscirkeln för förälder/vårdnadshavare

Vi erbjuder övervakade umgängen. I vår lokal i Växjö kan vi erbjuda umgängen där vår personal är med hela tiden.

Vi erbjuder behandlingssamtal utifrån behov. Kan vara samarbetssamtal, par samtal i olika former, motiverande samtal med mera.

Vi erbjuder även trygghetscirkeln för förälder/vårdnadshavare. Trygghetscirkeln är en kurs för förälder/vårdnadshavare med barn i olika åldrar som fokuserar på samspelet mellan förälder/vårdnadshavare och barn.

Trygghetscirkeln (Circle of Security) bygger på anknytningsteori och har utvecklats ur cirka 50 års forskning om vad som gör barn trygga och hur man som förälder/vårdnadshavare kan hjälpa sina barn bli trygga och få god självkänsla. Syftet med kursen är att stärka föräldrars förmåga att läsa av, tolka och möta sina barns grundläggande behov och på så sätt skapa trygghet hos barnet.

Under kursens gång undersöker vi vilket stöd vi som förälder/vårdnadshavare behöver ge våra barn när de utforskar världen och sina känslor. Vi tittar på våra egna erfarenheter och funderar över hur dem kan avspegla sig i vårt föräldraskap

Vi tittar på filmklipp som visar barn och förälder/vårdnadshavare i olika situationer och pratar om hur vi är tillräckliga som förälder/vårdnadshavare. Du bestämmer själv hur mycket du vill dela med dig av till gruppen. Det rekommenderas att du deltar vid samtliga tillfällen eftersom träffarna bygger på varandra.

Kontakta oss

Kontakta Verksamhetschef

Kontakta Föreståndare

Hitta till oss