Vi på Arabo träffar helst både familjen och socialtjänstens handläggare innan inskrivning. Vi ser gärna att ni tillsammans gör ett studiebesök på Arabo så vi kan berätta om vardagen hos oss. Om det känns bra för alla parter så sker en introduktion i samband med inskrivningen och samtidigt görs en bedömning av familjens helhetssituation.

Under Arabos tid har vi haft många samarbeten med olika uppdragsgivare och under tiden har vi lärt oss flera främjande faktorer som bidrar till ett lyckat samarbete. För att optimera behandlingen / vistelsen på Arabo har vi därför arbetat fram ett förslag på samarbetsformer mellan Arabo och uppdragsgivare.

Inför en placering önskar Arabo få ta del av uppdragsgivarens utredning. Detta för att på bästa sätt kunna bedöma om Arabo kan ge det stöd familjen behöver på det sätt familjen behöver det.

Om fler aktörer än Arabo och socialtjänsten är inblandade eller planeras runt familjen önskar Arabo ett tidigt nätverksmöte för att samordna / fördela insatserna för familjen.

I samband med att en familj skrivs in på Arabo behövs ett tydligt formulerat uppdrag, vilket lämnas till Arabo tillsammans med en vårdplan. Detta för att skapa en tydlighet för samtliga parter om Arabos uppdrag och kunna utforma en fungerande genomförandeplan.

Under den första tiden är det önskvärt med täta möten där vi tillsammans bl a tydliggör var och ens arbetsuppgift utifrån uppdraget till Arabo.

Vi har önskemål om att vid gemensamma behandlingsmöten träffa handläggare innan mötet med familjen. Vår erfarenhet är att det är av stor vikt att vi och handläggaren skall vara sampratade inför mötet.

Vi önskar vara delaktiga i alla möten mellan handläggare och familj. Är det inte möjligt önskar vi ta del av information från mötet för att vårt arbete med familjen skall på bästa sätt vara i samklang med förvaltningens löpande arbete.

Vår ambition är att ha ett nära samarbete med handläggaren, att vi förankrar åtgärder tillsammans, att vi informerar varandra etc. Allt för att möjliggöra en utvecklande och avgörande tid för familjen på Arabo.

Kontakta oss

Kontakta Verksamhetschef

Kontakta Föreståndare

Hitta till oss