SSIL har arbetat med kvalitetsenkäter/intervjuer sedan 1999. På uppdrag av Arabo har de intervjuat ansvariga placerare med syfte att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av Arabo.
Data och information samlas in genom telefonintervjuer med ansvarig placerare.

Kvalitetsindex 2021 PDF

Kvalitetsindex 2022 PDF

Kvalitetsindex 2023 PDF

https://www1.ssil.se/verksamhet/183558/arabo-familjebehandling

Vi använder oss av de evidensbaserade utvärderingsinstrumenten Kasam och Miller. 

Detta bland annat i form av BarnSam som består av Barn-KASAM, Livsfrågeformulär (vanlig KASAM) och nätverkskarta. Med hjälp av dessa verktyg kan vi både samla in statistik hur barnen mår och samtidigt nå barnen på ett helt nytt sätt.

Citat från barn: ”Det känns som du förstår mig bättre nu”, ”Så här har ingen pratat med mig tidigare”, ”Nu fick jag berätta om alla som är viktiga för mig”.

Vi har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som bland annat innefattar det ovan. Men även avvikelserapporter, klagomål och synpunkter, riskbedömningar med mera.

 

Kontakta oss

Kontakta Verksamhetschef

Kontakta Föreståndare

Hitta till oss