• 0470-808 40
  • Plogvägen 103 352 53 Växjö

SSIL har arbetat med kvalitetsenkäter/intervjuer sedan 1999. På uppdrag av Arabo har de intervjuat ansvariga placerare med syfte att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av Arabo.
Data och information samlas in genom telefonintervjuer med ansvarig placerare.

Vi använder oss av de evidensbaserade utvärderingsinstrumenten Kasam och Miller. 

Vi har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som bland annat innefattar det ovan. Men även avvikelserapporter, klagomål och synpunkter, riskbedömningar med mera.

 

Kontakta oss

Säg Hej

Kontakta Verksamhetschef

Kontakta Föreståndare

Hitta till oss

  • Plogvägen 103 352 53 Växjö
  • Vägbeskrivning
  • Org.nummer: 769603-2577
  • Copyright 2018 Arabo Familjebehandling