”Jag älskar enbusken, den onödige som man utgallrar för att bereda rum åt nyttiga träd, den ståndaktige och seglivade som aldrig utrotas, den illa omtyckte som inte smeker eller smickrar in sig, som icke kan tuktas utan växer var den vill, busken med det stickande riset, skogens ogräs. Man hugger ner den, man bränner den, man rycker upp den med rötterna, men den växer upp igen, den kommer tillbaka.”

Din stund på jorden, Vilhelm Moberg

Arabo Familjebehandling arbetar med människor som vill växa inför sig själva men framförallt inför sina barn. Det handlar om hårt arbete men också om små vardagliga glädjestunder på vägen mot ett nytt positivt sätt att hantera tillvaron. Vi utgår ifrån att alla har förmågan att förändra sina liv. I varje människa bor en enbuske. 

Upp till sju familjer i behandling i sju lägenheter. I anslutning till personalutrymme finns också ett akutrum som används för familjer med exempelvis skyddsbehov eller vid riskbeteende.

På Teleborg fem kilometer från Växjö centrum intill sjö och friluftsområde. 

Hela landet.

Vi har upparbetade kontakter för specialkompetens utanför Arabo, psykiatri, beroende och missbruksenheten,familjefrid, dagis, skolor, vårdcentral, Växjö psykologbyrå m.fl.. 

Fyra timmar var tredje vecka av leg. handledare.

SoL och LVU.

Kontakta oss

Kontakta Verksamhetschef

Kontakta Föreståndare

Hitta till oss