Arabo erbjuder och har stor erfarenhet av skydd i kombination med behandling eller utredning. Där socialtjänsten står för skyddsbedömningen och ett tydligt formulerat uppdrag. 

Familjerna bor i egna lägenheter med avsikt att normalisera deras vardag och för att skapa en hemlik trygg miljö. Egen lägenhet innebär även möjlighet till integritet. Vi har en lägenhet där vi lagar mat och umgås samt en personallägenhet med samtalsrum och kontorsdel med personal tillgänglig dygnet runt. I anslutning till kontoret finns också ett akutrum som används för familjer med utökat skyddsbehov eller vid riskbeteende. Alla lägenheter ligger i samma hus. 

Kontakta oss

Kontakta Verksamhetschef

Kontakta Föreståndare

Hitta till oss