På Arabo finns det 9 stycken fastanställda. Varje anställd har sitt ansvarsområde och sin arbetsbeskrivning. Vi är en personalgrupp med bred kompetens och stor erfarenhet som utgörs av socionomer, behandlingspedagoger och behandlingsassistenter. Vi ser det som en stor tillgång att vi både har personal med gedigen utbildning samt lång yrkeserfarenhet av familjebehandling i olika former. Under åren har vi dessutom skapat ett stort nätverk som blivit en viktig tillgång för vår verksamhet.

Ett axplock av kurser/utbildningar utöver högskoleutbildningarna:

Kontakta oss

Kontakta Verksamhetschef

Kontakta Föreståndare

Hitta till oss