Målet med vårt arbete är att få familjen att fungera tillsammans och utifrån egna resurser skapa en så realistisk framtid som möjligt. Vi på Arabo eftersträvar varaktiga förändringar där vi i första hand säkerställer barnens grundtrygghet.

Erbjuda en integrerad behandling för att nå bästa möjliga resultat.

Vara i ett tryggt och säkert sammanhang för familjer med speciella behov av skydd- och omvårdnad.

Bryta destruktiva mönster för att få familjemedlemmarna att bättre kunna relatera till sig själv och sin omgivning.

Starta positiva processer i familjen för att på så sätt finna nya vägar till problemlösning.

Kontakta oss

Kontakta Verksamhetschef

Kontakta Föreståndare

Hitta till oss